I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając i użytkując stronę internetową www.Cowjem.pl, przyjmują Państwo poniższy regulamin serwisu bez jakichkolwiek zastrzeżeń, ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do witryny „Co wJem” odbywa się na zasadach ujętych w tym regulaminie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody naponiższe warunki i zastrzeżenia:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu „Co wJem” oraz warunki świadczenia usług przez Hakuna Matata na rzecz Użytkowników w Serwisie „Co wJem”.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczeń poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu „Co wJem” jest posiadanie komputera lub smart-phona z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej, działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z serwisu „Co wJem” możliwe jest poprzez przeglądarkę internetową lub systemy android lub ios za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej .
 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w serwisie „Co wJem”, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, a także cookies.
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu „Co wJem” w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. W celu uzyskania dostępu do serwisu należy pomyślnie przejść proces rejestracji. Polega on na podaniu danych osobowych, hasła, adresu e-mail oraz zaakceptowaniu regulaminu i polityki Prywatności. Następnie należy odpowiedzieć na link rejestracyjny z konta e-mail. Link zostanie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Korzystanie z serwisu i jego usług jest bezpłatne z zastrzeżeniem punktu 8.
 8. W serwisie „płatne usługi” to: „Moduły premium Użytkownika” i płatna aplikacja mobilna.
 9. Każdy Użytkownik, który korzysta z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 10. Portal „Co wJem” zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny.
 11. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie jak najbliżej pokrywały się z prawdą, usugodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.Cowjem.pl. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą różnić się od danych podanych na stronie.

II. DEFINICJE

 1. Dane usługodawcy: właścicielem portalu „Co wJem” jest Hakuna Matata M. K., NIP: 677-223-09-96, REGON: 121338805 ul. Prof Myczkowskiego 21/1, 30-198 Kraków, korespondencja i biuro projektu:  Hakuna Matata – Co wJem ul. Przemysłowa 25 32-083 Balice.
 2. Serwis Co wJem to internetowy serwis informacyjny o nazwie „Co wJem” zlokalizowany pod adresem internetowym www.cowjem.pl. Tematyką portalu to zdrowe odżywianie, skład artykułów spożywczych oraz analizy listy zakupów.
 3. Umowa – jest to umowa pomiędzy Użytkownikiem a usługodawcą na świadczenie usług Internetowych (drogą elektroniczną) w serwisie „Co wJem”. Umowę zawiera się poprzez zarejestrowanie w serwisie. Zawierana jest automatycznie po zaakceptowaniu regulaminu oraz wyrażeniu zgody na warunki zawarte w Regulaminie i potwierdzeniu linka aktywacyjnego wysłanego przez usługodawcę na podany adres e-mail przez Użytkownika.
 4. Użytkownik – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, ale uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego i zawarły umowę.
 5. Gość – to osoba nie będąca Użytkownikiem, a korzystająca z portalu z ograniczonymi uprawnieniami.
 6. Treść – są to wszelkie informacje takie jak teksty, zdjęcia, wideo, opinie, nagrania, przepisy kulinarne etc. udostępniane przez Użytkowników lub usługodawcę na serwerach a tym samym na serwisie „Co wJem”.
 7. Opinia – jest to tekst, mniemanie, przekonanie, pogląd, zdanie, ocena, sąd itp. , które ma prawo zamieszczać zalogowany Użytkownik i Zespół „Co wJem” w serwisie.
 8. Wpis – jest formą wypowiedzi zalogowanego Użytkownika w serwisie.
 9. Rejestracja – jest to czynność, która polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w serwisie „Co wJem”. Proces ten wymaga podania login, hasła oraz adresu e-mail. Proces rejestracji wymaga posłużenia się linkiem aktywacyjnym, który zostanie przesłany po wypełnieniu w/w formularza na adres e-mail Użytkownika.
 10. Login – jest to identyfikator nadany przez Użytkownika, określony ciągiem znaków.
 11. Profil Użytkownika/ Konto – to określone i dostępne miejsce na serwerze oznaczone indywidualnym login. W profilu Użytkownika można gromadzić, przetwarzać, zarządzać własnymi danymi.
 12. Usługi – to świadczenia usługodawcy na rzecz Użytkownika poprzez funkcjonowanie Serwisu.
 13. Lista Zakupowa – jest to funkcjonalność portalu, usługa, która ma na celu tworzenie list zakupowych przez Użytkowników. Dostępna jest w wersji PC oraz Mobile.
 14. PC – komputer osobisty.
 15. Aplikacja Mobilna – mobilna wersja strony internetowej np. na telefonie, tablecie etc..
 16. Porównywarka – jest to funkcjonalność portalu, usługa, która ma na celu porównywanie produktów spożywczych i tych wytworzonych domowymi sposobami oraz składników między sobą.
 17. Produkt – jest to artykuł spożywczy lub produkt spożywczy, o którym informacje dostępne są w serwisie;
 18. Poczekalnia – miejsce w którym będą oczekiwać na zatwierdzenie zdjęcia, składniki produktów, produkty, artykuły, opinie i odpowiedzi.
 19. Reklamodawca jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zleca zamieszczenie reklamy w portalu lub dokonuje rezerwacji powierzchni reklamowej w portalu. Może tego dokonać osoba, która reprezentuje wyżej wymienione podmioty.
 20. Reklama jest to każdy rodzaj przekazu, który ma w zamierzeniu promocję sprzedaży lub innych form dotyczących korzystania z towarów lub usług albo mająca na celu osiągniecie innego efektu, który wskazuje Reklamodawca.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest usługodawca, który dokonuje przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie wpisując je w profilu Użytkownika lub w zgodach, opisanych w Rozdziale IV ust. 2 tego regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych bez ograniczeń czasowych, poprawiania tych danych oraz ma możliwość ich kasowania (usuwania).
 4. Usługodawca może dysponować danymi o Użytkowniku oraz treściami dostarczonymi do serwisu na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz wyrażonymi zgodami przez Użytkownika w Rozdziale IV ust. 2 tego regulaminu;
 5. Portal wykorzystuje statystyki i prowadzi analizy przy pomocy Google Analytics.
 6. Dostępne w portalu treści, artykuły, usługi, funkcjonalności są chronione prawem autorskim i należą do usługodawcy.
 7. Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Znaki towarowe,  w tym nazwy, logotypy, znaki usługowe, znaki zastrzeżone, patentowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność podmiotów z grupy Hakuna Matata lub osób trzecich. Portal używa ich tylko w celach informacyjnych, a ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.
 8. Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, modyfikowania treści dostępnych w portalu w celach komercyjnych, nieprawnych, na szkodę usługodawcy i rozpowszechnianie treści zamieszczonych w serwisie bez zgody usługodawcy. Po uzyskaniu każdorazowej zgody należy obowiązkowo powołać się na źródło (skąd został zaczerpnięty materiał) tj. Portal „Co wJem” www.Cowjem.pl.
 9. Usługodawca zezwala na kopiowanie treści tylko na użytek własny;
 10. Portal „Co wJem” nie bierze odpowiedzialności za umieszczane artykuły, oceny, opisy, komentarze i zdjęcia. Punktacja produktów jest tylko zabawą, która nie ma na celu reklamy, ani anty reklamy produktów, nie ocenia produktów i nie porównuje ich między sobą, a tylko zwraca uwagę konsumentów na temat świadomości kupowanych produktów, a co za tym idzie zwrócenie głównego nacisku na skład produktów i jakości odżywiania. Głównym zadaniem portalu jest edukacja społeczeństwa w celu zwrócenia uwagi na składniki zawarte w produktach spożywczych, poinformowanie konsumentów o tym co kryje się pod niezrozumiałymi nazwami, punktacja odzwierciedla w jakim stopniu poszczególne produkty są podobne do produktu domowego, a z czego powinien składać się wzorowy produkt z danej kategorii (produkt produkcji domowej).
 11. Punktacja jest obliczana za pomocą algorytmu i nie umożliwia wspierania pojedynczego produktu lub producenta,  ponieważ przypisuje punkty różnym składnikom i wartościom odżywczym, a nie produktom ani producentom i jest obliczana na podstawie składu produktów i tabeli wartości składników odżywczych podanych przez producenta na opakowaniach. Tak więc zespół Co wJem nie ma wpływu na obliczenia, dodatkowo o punktacji poszczególnych składników decydują aktywni użytkownicy portalu, Co wJem nie umożliwia zwiększenia punktacji pojedynczego produktu za opłatą (nie czerpie i nie będzie czerpać z tego tytułu korzyści finansowych). Jedyne odstępstwo, to nagradzanie producentów, którzy wypisują dokładny skład produktów, wraz z wartością procentową. Dlatego, reasumując porównanie uzależniona jest jedynie od składu produktów, ich zawartości procentowych i tabeli wartości odżywczych w odniesieniu do produktów wytwarzanych domowymi sposobami (produktów domowych najwyższej jakości jako wzoru produktu idealnego w danej kategorii).
 12. Portal Co wJem nie bierze odpowiedzialności za sposób użytkowania portalu w internecie oraz zastosowaniu go w codzinnym życiu. Wchodząc na stronę „CowJem.pl” i korzystając z porównywarki akceptujesz regulamin i potwierdzasz, że rozumiesz do czego służy portal i że jest to tylko punktacja, opisująca w jakim stopniu produkty są podobne do produktu domowego, zespołu „Cowjem.pl” i jednocześnie zabawa, która ma na celu zwrócenie uwagi konsumentów na skład produktów spożywczych oraz może nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości z powodu wielu czynników.
 13. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w treściach. Zamieszczane przez Użytkowników treści nie są poglądami i opiniami usługodawcy;
 14. Usługodawca wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej;
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny, w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem;
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła innym osobom oraz zabezpieczyć swoje konto hasłem maksymalnie utrudnijącym jego odgadnięcie;
 17. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w niniejszym portalu były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania;
 18. Usługodawca może powodować przerwy lub zakłócenia w korzystaniu z serwisu lub serwisów, których jest właścicielem z różnych przyczyn bez poniesienia odpowiedzialności.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: szkody wynikłe z utraty danych przez Użytkownika na jego profilu w serwisie, szkody wynikłe z działań lub zaniechań Użytkownika, wyjaśnienia i opisy składników artykułów spożywczych, gdyż wyjaśnione one zostały na podstawie literatury specjalistycznej. Jeżeli jednak jakiś opis został wprowadzony omyłkowo to prosimy o poinformowanie redakcję serwisu w celu poprawy danej treści.
 20. Portal informuje, że składniki oceniane są na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów oraz ankiet wypełnionych przez Użytkowników. Dlatego też wyniki mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu ponieważ:
 • Nasze przemyślenia i punktacja odbywa na podstawie różnego rodzaju publikacji o tematyce zdrowego odżywiania (a ich autorzy i autorytety w danej dziedzinie, z powodu braku badań, mogą się mylić),
 • nie przeprowadzono badań naukowych składników, ani produktów,
 • stronnicze przeprowadzenie badań,
 • zróżnicowane wymagania żywieniowe poszczególnych osób,
 • skłonności osób do negatywnego reagowania na rożne produkty spożywcze z powodu chorób uczuleń, nieprawidłowej budowy i nawyków żywieniowych,
 • opisany w sposób niezrozumiały lub nieczytelny skład produktu,
 • popełniony przez zespół błąd przy ocenie lub przepisywaniu danych,
 • błędnie przeliczoną punktację przez algorytm,
 • nieprawidłowy wynik spowodowany brakiem wymaganych danych (np. producent nie umieścił wartości procentowej składnika na opakowaniu).

Ad. 1 Informacje o produktach/artykułach spożywczych

 1. Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny i orientacyjny,a informacje podane nie są wiążące dla żadnych stron. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2.  i orientacyjny oraz nie są wiążące dla żadnych stron.
 3. Zamieszczone w serwisie informacje o produktach, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, itp. pochodzą od producentów tych produktów (są spisywane z opakowań ogólnodostępnych dla inforamacji konsumentów). Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne;
 4. Usługodawca daje możliwość zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta dostępnymi na opakowaniu produktu;
 5. Wyjaśnienia składników w produktach zostało opracowane i przedstawione na podstawie specjalistycznych książek;
 6. Usługodawca nie wpisuje dat ważności produktów, gdyż nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej tych produktów i nie ponosi odpowiedzialności za przeterminowane daty ważności na zdjęciach z opakowań artykułów spożywczych, zważywszy na czas ich wykonania,
 7. Usługodawca będzie umieszczał informacje o produktach alkoholowych, ich składzie oraz przepisach zawierającego je w swoim składzie. Informacje te są przeznaczone dla osób pełnoletnich i tylko takie osoby mogą przeglądać te informacje;
 8. Zdjęcia oraz opisy artykułów spożywczych zostały wykonane ze starannością i jak najlepszą jakością w celach promocji serwisu;

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Ad. 1 Rejestracja

 1. Rejestracja w portalu dla Użytkownika jest nieodpłatna i pozwala na korzystanie z jego usług.
 2. Podczas rejestracji wymagana jest akceptacja regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez usługodawcę, zgoda na przetwarzanie wizerunku, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 3. Akceptacja regulaminu w całości oraz w/w zgód jest niezbędne do zakończenia procesu rejestracji oraz zawarcia umowy między Użytkownikiem a usługodawcą.
 4. W celu dokonania rejestracji należy podać dane osobowe, login, hasło oraz własny adres e-mail.
 5. Zalogowany Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych osobowych oraz dodania zdjęcia profilowego w profilu Użytkownika.
 6. Wszyscy Użytkownicy oświadczają, że użyte dane są zgodnie z prawdą i są aktualne. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie uaktualnione.
 7. Proces Rejestracji uważa się za zakończony w momencie potwierdzenia rejestracji linkiem aktywacyjnym. Link aktywacyjny automatycznie zostaje przesłany przez usługodawcę na wskazany adres e-mail przez Użytkownika. Zakończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie umowy między Użytkownikiem a usługodawcą.
 8. Użytkownikowi przysługuje profil Użytkownika. Gwarantuje on dostęp do wszystkich bezpłatnych usług oferowanych przez usługodawcę. Dostęp do profilu Użytkownika chroniony jest hasłem, które wybiera sam Użytkownik podczas procesu rejestracji. Hasło można zmieniać w profilu Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła osobom trzecim, innym Użytkownikom.
 9. W przypadku utraty hasła, zapomnienia go lub zablokowania należy skontaktować się w usługodawcą na adres e-mail haslo@cowjem.pl w tytule umieszczając słowo HASŁO. Usługodawca najszybciej jak to będzie możliwe odpowie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Wtedy należy zastosować się do zaleceń zawartych w wiadomości e-mail.
 10. Po upływie 10 dni od rejestracji w serwisie, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie e-mail (do zachowania terminu wystarczy wysłanie e-mail przed upływem terminu) z wyjątkiem, sytuacji o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. (ale nie za to co umieścił w portalu).
 11. W przypadku nie korzystania z profilu Użytkownika przez okres jednego roku, usługodawca ma prawo usunąć zawartość profilu po upływie tego czasu.

Ad. 2 Zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania usług oferowanych przez usługodawcę. Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z „Listy zakupowej”, „Porównywarki”, „Dziennej analizy GDA” oraz innych usług dostępnych na portalu.
 2. Korzystanie z portalu przez Użytkownika jest bezpłatne z wyłączeniem usług płatnych.
 3. Usługodawca może wprowadzić usługi płatne. O sposobie oraz o zasadach korzystania z usług płatnych, w tym o cenach usług płatnych, Użytkownik będzie każdorazowo informowany przed skorzystaniem z takiej usługi.
 4. Poszczególne elementy portalu, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, rozmieszczenia na stronie, treści oraz programów, baz danych i rozwiązań technicznych podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania, modyfikacji oraz wykorzystania innego niż w serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego niedostarczania usług z powodu przerw technicznych, konserwacyjnych lub prac modernizacyjnych, a także z innej ważnej przyczyny bez obowiązku informowania Użytkowników. O planowanych przerwach technicznych i przewidywanym czasie ich trwania Użytkownik zostanie powiadomiony w miarę możliwości technicznych za pośrednictwem Serwisu poprzez umieszczenie komunikatu na stronie głównej serwisu.
 6. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, z postanowieniami regulaminu, naruszający powszechnie obowiązujące prawo, w tym prawo autorskie lub dobre obyczaje, moralność publiczną lub w sposób negatywnie wpływający na wizerunek lub dobre imię usługodawcy narażając go na straty materialne.
 7. Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.Cowjem.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, aplikacji i modułów oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z Użytkownikami serwisu. Działania te mają na celu skuteczne dostarczanie informacji związanych z tematem zapytania, działalnością portalu oraz udostępnieniem nowych funkcji jak również usprawnieniem usług świadczonych przez grupę Hakuna Matata. Dane te nie będą sprzedawane, udostępniane innym firmom, a jedynie wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikami portalu CowJem.pl (automatyczne wiadomości za każdym razem gdy wystąpi zdarzenie np. w liście zakupowej) i promowania usług grupy Hakuna Matata (wysyłane nie częściej niż 2 razy na miesiąc).
 8. Gość może korzystać z portalu lecz ma dostęp do usług z zastrzeżeniem niemożliwości zapisania ich w profilach Użytkownika. Portal gromadzi dane o odwiedzinach Gości w celach statystycznych na serwerze usługodawcy. Gromadzone dane to adres IP, czas spędzony w portalu, lokalizacja komputera oraz rodzaj przeglądarki internetowej oraz inne.
 9. Usługi oferowane przez usługodawcę w portalu są prezentowane w celach informacyjnych i poglądowych. Nie należy ich traktować jako porady lekarskiej, dietetycznej czy specjalistycznej. Wszystkie informacje mają Użytkownikom i Gościom przybliżyć wiedzę zawartą w publikowanych treściach przez usługodawcę;
 10. Portal „Co wJem” dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich Użytkowników odwiedzających stronę internetową „Co wJem”.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.
 12. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 13. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników portalu treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety. Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm bez ich zgody.
 14. Niedopuszczalne jest również samowolne umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach i opiniach przekazów reklamowych oraz antyreklamowych jakichkolwiek firm czy osób, a także wpisów, treści, komentarzy, informacji godzących w interes portalu „Co wJem” lub dyskredytujących działalność „Co wJem”.

Ad. 3 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik oraz usługodawca mogą wypowiedzieć umowę zachowując miesięczny okres wypowiedzenia w każdym czasie. Wypowiedzenie może nastąpić bez podania przyczyny oświadczając jednoznacznie zamiar rozwiązania umowy w formie elektronicznej
 2. Podczas trwania okresu wypowiedzenia Użytkownik może zmienić zdanie i cofnąć wypowiedzenie pod warunkiem, że złożone było przez niego.
 3. Po upływie okresu wypowiedzenia Profil Użytkownika zostanie usunięty z portalu. Wraz z usunięciem profilu Użytkownika, usunięte zostaną treści zamieszczone przez Użytkownika. Po upływie okresu wypowiedzenia zawartość profilu Użytkownika zostanie usunięta, gdy Użytkownik tego zażąda;

Ad. 4 Blokada dostępu do profilu Użytkownika, zamieszczonych treści oraz wykasowanie danych.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania profilu Użytkownika, treści przez niego zamieszczonych oraz kasowanie tych danych trwale oraz zablokowanie dostępu do treści oraz zablokowanie profilu Użytkownika następują na czas niezbędny do usunięcia skutków dokonanych przez Użytkownika naruszeń określonych w postanowieniach regulaminu. Następuje to w szczególności:
 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do tego, że rejestracji Użytkownika dokonała nieuprawniona osoba lub gdy taka osoba korzysta z tego profilu Użytkownika,
 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podane podczas rejestracji dane są nieprawdziwe;
 • gdy Użytkownik narusza postanowienia tego regulaminu,
 • gdy Użytkownik nie wyraził zgody na zmianę regulaminu w terminie wskazanym przez usługodawcę,
 • gdy Użytkownik zażądał usunięcia z portalu jego danych, w tym danych osobowych, niezbędnych dla wykonywania przez usługodawcę umowy, w tym dla prawidłowego korzystania przez Użytkownika z portalu.

Ad. 5 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczanie treści w portalu;
 2. Pomimo wykasowania profilu Użytkownika odpowiedzialnym nadal jest ten, kto wprowadził treści czyli Użytkownik;

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wchodząc na stronę „Co wJem” i korzystając z porównywarki akceptujesz regulamin i potwierdzasz,  że jest to tylko opinia zespołu „Co wJem” i jednocześnie zabawa, która ma na celu zwrócenie uwagi konsumentów (z głównym naciskiem na edukację społeczeństwa z naciskiem na zwiększenie świadomości konsumenckiej) na skład produktów spożywczych i dlatego też wyniki mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej „Co wJem”;
 3. Regulamin obowiązuje Użytkownika portalu od momentu akceptacji jego postanowień, Gości od momentu korzystania z usług portalu na podstawie wycinku regulaminu udostępnionego na stronie usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uaktualnienia/zmiany postanowień regulaminu, bez uprzedzenia w każdym czasie. Wszystkie zmiany będą publikowane w serwisie. Uczestnictwo Użytkownika w portalu po zmianach oznacza akceptację regulaminu;
 5. Polskie prawo jest właściwe dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu;
 6. Jeśli masz pytania możesz je zadać pisząc w formularzu dostępnym w portalu „Kontakt”;
 7. Pomimo zmian w Regulaminie reszta postanowień pozostaje w mocy;
 8. Aktualna wersja Regulamin dostępna jest w serwisie pod adresem www.Cowjem.pl;

VI. POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

 1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz ułatwienia i optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie tych funkcji, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.