Opublikowano przez & w kategorii Ciekawostki, Prawo Polskie, Techniczne.

Informacje na etykietach muszą być podawane w języku polskim w sposób czytelny, zrozumiały, widoczny i nieusuwalny. W przypadku, gdy towar jest znakowany w języku obcym, niezbędne jest dodatkowe znakowanie w języku polskim.
Podstawowe informacje, które należy obowiązkowo podawać na etykiecie środka spożywczego ( z wyjątkiem napojów alkoholowych oraz dietetycznych środków spożywczych, mleka i produktów mlecznych w butelkach szklanych ) to :

1. nazwa,
2. wykaz składników,
3. dodatkowy produkt znajdujący się w środku spożywczym w ilości większej niż 25%,
4. data, do której produkt zachowuje pełne właściwości jakościowe i zdrowotne lub termin, przed upływem którego
produkt zachowuje przydatność po spożycia,
5. zawartość netto,
6. warunki przechowywania,
7. Nazwa i adres producenta,
8. kraj, w którym wyprodukowano produkt lub w którym dokonano jego przetworzenia,
9. zawartość tłuszczu w przypadku produktów mlecznych,
10. moc napoju zawierającego powyżej 1,2 % objętościowych alkoholu,
11. klasę jakości lub inny wyróżnik jakości,
12. napisy np.”utrwalono radiacyjnie”, w przypadku środków spożywczych konserwowanych tymi metodami,
13. oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiające identyfikację tego środka,
14. maksymalną zawartość składnika dla środka spożywczego, którego nazwa sugeruje brak tego składnika oraz
minimalną, gdy znakowanie sugeruje o jego podwyższonej zawartości,
15. numer dokumentu normalizacyjnego, jeżeli wprowadzono obowiązek jego stosowania,
16. w przypadku zawartości danych substancji produkt oznakować napisami „syntetycznie aromatyzowane”,
„syntetycznie barwione”, „konserwowane chemicznie”,
17. podanie wartości odżywczej dietetycznych środków spożywczych.

Każdy polski producent i handlowiec może oznakować swoje towary kodem kreskowym w międzynarodowym systemie znakowania wyrobów. Kody kreskowe służą do identyfikacji towarów w kraju i na świecie za pomocą symbolu, który może być automatycznie odczytany i zinterpretowany.

W Polsce wymagania w zakresie znakowania żywności zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 lipca 1994r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych przeznaczonych do obrotu ( Dz. U. Nr 86 z 5 sierpnia 1994r., poz. 402 ze zmianami ).

Więcej informacji w publikacji Polskie wymagania prawne w zakresie znakowania żywności – „Żywność wygodna i żywność funkcjonalna” – praca zbiorowa pod redakcją prof. Franciszka Świderskiego

Napisz odpowedz

  • (Nie będzie opublikowane)